Vizija

Podizanje opće svijesti o načinu građenja modernog prostora, prilagođenog vrhunskoj kvaliteti življenja, u skladu sa održivim razvojem koji će osigurati kvalitetne preduvjete za naše buduće naraštaje.

Misija

Kao neovisna strukovna zajednica želimo postaviti stručne preduvjete koji će omogućiti struci i široj javnosti jasan uvid u visoke standarde i kvalitetu građevinske stolarije od tvrdog PVC.
Kontinuirana suradnja kod izrade novih i poboljšanju postojećih zakonskih propisa i izrada hrvatskih normi za proizvodnju i ugradnju građevinske stolarije u skladu sa preporukama Europske komisije o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti.

Predsjednik: Aleksandar Terer, profine Croatia d.o.o.
Zamjenik predsjednika: Krešimir Posilović, Rehau d.o.o.
Poslovna tajnica: Katarina Sikavica, HGK
Članovi: Mario Devunić, Alphacan d.o.o.
               Boris Šimić, Aluplast GmbH
               Josip Klasić, Decuninck d.o.o.
               Robert Križanović, Gealan d.o.o.
               Renata Travljanin, Inoutic d.o.o.
               Marijo Lobor, Veka AG

Partneri
Medijski pokrovitelji